ESTRUCTURA INTERNA DE LA TERRA:
Els alumnes de 4t d'ESO de l'optativa Biologia-Geologia han realitzat aquest projecte. A partir de boles de porexpan, les han tallat i han representat (A ESCALA) les capes internes de la Terra. Han hagut de calcular a partir de regles de 3 l'amplada de cada capa, pintar-la i posar-li el nom.
En una meitat han representat les capes químiques (escorça, mantell i nucli) i en l'altra meitat les capes físiques (litosfera, astenosfera, mesosfera, endosfera). A més, han hagut d'ubicar les discontinuïtats de Mohorovicic i de Gutenberg.
A més, a la part exterior han hagut de dibuixar i pintar el mapa geopolític de la Terra, la qual cosa, contràriament a l'apariència, és d'una dificultat elevada, ja que no estan a costumats a dibuixar en 3D. Sovint els costa mantenir les proporcions, i els queden oceans molt petits, o continents amb dimensions poc realistes...


0 comentarios:

Publica un comentari a l'entrada