All about my eggs al DEAiA Spring Congress

0 comentarios
Els passats dies 19 i 20 de maig de 2016 va tenir lloc a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona el primer Congrés DEAiA First Spring Institute: Content and Language Integrated Learning (CLIL) in the 21st century amb l’objectiu de compartir experiències entre aquells docents i investigadors universitaris que treballen amb la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning).


Aquesta metodologia de treball permet que els alumnes adquireixin no només els conceptes propis d’una matèria, sinó també les competències pròpies d’un idioma estranger a través del treball per projectes. La professora de ciències de l’institut, Rosalia Anglès Vidal, va presentar al Congrés l’experiència “All about my eggs”, una assignatura que aquest any s’està realitzant al centre a 1r d’ESO i que, a partir d’un aliment tan quotidià com són els ous, permet als alumnes treballar conceptes de biologia, matemàtiques, visual i plàstica, tecnologia i matemàtiques, tot utilitzant el català i l’anglès com a llengües vehiculars de l’assignatura. L’assistència al Congrés va permetre exposar el treball que es realitza a l’institut en aquest sentit, així com recollir inquietuds, suggeriments i propostes de treball dels altres docents i investigadors.

(Article a la web del centre)

Taller sobre mediació 3r ESO - TUTORIA

0 comentarios

Excursió a Milmanda 3r ESO (curs 2015-16)

0 comentarios

Exposició "Qui embruta el mar?"

0 comentarios
L'ACA posa a disposició dels centres l'exposició "Qui embruta el mar?" on la temàtica se centra en la contaminació marina. Aquest any la vaig sol.licitar i l'hem tingut a l'institut durant dues setmanes.

MAQUETES D'ÒRGANS I PARELLS

0 comentarios
Farina, sal i aigua. Ho barregem i obtenim plastelina casolana. Per grups, els alumnes ideen i creen òrgans i aparells del cos humà i els etiqueten amb el nom de les diferents parts.0 comentariosEXPOSICIÓ SOBRE ELS SÒLS
L'any 2015 va ser declarat per les Nacions Unides com l’ANY INTERNACIONAL DELS SÒLS i el 5 de desembre de cada any com a DIA MUNDIAL DEL SÒL. Moltes entitats i centres educatius han realitzat diferents activitats durant el curs per sensibilitzar a la població i especialment als estudiants de la importància de preservar aquest recurs natural. A l'institut hem disposat de l’exposició "Els sòls i la biodiversitat forestal", cedida pel Departament d’Ensenyament.