Mural Mosaic de Cochrane

0 comentarios

Video "usa protector solar"

0 comentarios
Per reflexionar sobre la vida, les coses que realment importen i les que són superficials.

Video "l'empathie"

0 comentarios
Està en francès, però no calen les paraules per entendre el video i fer-nos reflexionar, sobretot amb les imatges finals.

La noia que va silenciar al món

0 comentarios
Impressionant discurs. Caldria que TOTS reflexionéssim davant aquestes paraules i actuéssim en conseqüència. Gaudiu del video (en anglès, subtitulat en castellà).

El part d'un elefant: impressionant!

0 comentarios
Video sobre el part d'una mama elefanta en un zoològic:
Enllaç

El nostre fantàstic sistema educatiu...

0 comentarios
Per riure una estona....i reflexionar.

Video "Los animales tienen sentimientos"

0 comentarios
Preciós video que explica les singularitats dels animals, les semblances i les diferències amb els humans, pensat per a treballar a l'aula, amb espais de discussió i reflexió.


Enllaç

Cosmos

0 comentarios
No he comprovat la veracitat ni la procedència de les fotografies, però tanmateix, són espectaculars. Gaudiu-les!

Jocs de lògica

0 comentarios
Anem a treure fum als nostres cervells!

Dia internacional de ...

0 comentarios
Aquests dies remarcats permeten treballar amb els alumnes continguts transversals. Amb una mica d'imaginació podem crear activitats originals i divertides i enllaçar-les amb el currículum de la nostra assignatura:

Gener, 30: Dia mundial de la no violència
Febrer, 2: Dia mundial de les zones humides
Febrer, 4: Dia internacional contra el càncer
Febrer, 11: Dia mundial del malalt
Febrer, 14: Dia Europeu de la Salut Sexual
Març, 8: Dia internacional de la dona
Març, 15: Dia mundial dels drets del consumidor
Març, 21: Día internacional de l'eliminació de la discriminació racial
Març, 22: Dia mundial de l'aigua
Març, 23: Dia meteorològic mundial
Abril, 7: Dia mundial de la salut
Abril, 22: Dia mundial de la Terra
Abril, 23: Dia mundial del llibre
Maig, 22: Dia internacional de la diversitat biològica
Maig, 31: Dia mundial sense tabac
Juny, 5: Dia mundial del medi ambient
Juny, 17: Dia mundial de la lluita contra la desertització i la sequera
Agost, 9: Dia mundial dels pobles indígenes
Agost, 12: Dia mundial de la joventut
Agost, 31: Dia internacional de la solidaritat
Setembre, 16: Dia internacional de la preservació de la capa d'ozó
Setembre, 21: Dia internacional per la pau
Setembre, 25: Dia mundial del cor
Octubre: primer dilluns: Dia Mundial de l'hàbitat
Octubre, 4: Dia Mundial dels Animals
Octubre, del 4 al 10: Setmana mundial de l'Espai
Octubre, 5: Dia Mundial dels Docents
Octubre, 10: Dia mundial de la salut mental
Octubre, segon dimecres: Dia internacional per la reducció dels desastres naturals
Octubre, 16: Dia mundial de l'alimentació
Octubre, 17: Dia internacional per l'erradicació de la pobresa
Novembre, 6: Dia internacional per la prevenció de l'explotació del medi ambient en els conflictes armats
Novembre, 10: Dia mundial de la Ciència al servei de la pau i el desenvolupament
Novembre, 20: Dia mundial de la infància
Novembre, 21: Dia mundial de la televisió
Novembre, 25: Dia internacional de l'eliminació de la violència contra la dona
Desembre, 1: Dia mundial de la lluita contra el SIDA
Desembre, 2: Dia internacional de l'abolició de l'esclavitut
Desembre, 10: Dia dels drets humans
Desembre, 10: Dia dels drets dels animals
Desembre, 11: Dia internacional de les muntanyes

Més info

Tipus de fractura d'un os

0 comentarios
Un os es pot fracturar, bàsicament, d'aquestes 6 formes:

Límits del cos humà

0 comentarios
A la revista National Geographic del passat octubre de 2009 apareix una informació curiosa, que resumeixo aquí, esperant que aquest fet no vulneri la propietat intel.lectual.
  • calor corporal: si la temperatura interna del cos arriba a 42º patim hipertermia irreversible i morim.
  • aigua freda: en aigua a 4ºC amb prou feines resistiriem 30 minuts, ja que es redueix la calor corporal.
  • aire calent: en un pis amb flames podem resistir 10 minuts a 150ºC. Els nens molt menys.
  • altitud: a gran altitud perdem el coneixement. Els habitants d'aquestes zones tenen més glòbuls vermells i més capacitat pulmonar.
  • falta d'O2: als 2 minuts sense respirar es perd el coneixement. Amb entrenament es pot arribar als 11 minuts.
  • pèrdua de sang: es pot sobreviure si es perd el 30%. El 40% és crític.
  • gana: mort imminent amb pèrdua del 30% del pes corporal. És més probable morir d'una malaltia que de la gana.
  • deshidratació: cal reemplaçar 1/4 part de l'aigua que es perd diàriament o moririem abans d'1 setmana.

Genmagic. Aprenem a utilitzar el regle !

0 comentarios
Activitat per estudiar les unitats de longitud i aprendre a mesurar.

We feed the world

1 comentarios
1) Trailer del documental

(uff! Agafeu-vos-ho amb calma...!)

Hi ha imatges dures, però, per desgràcia, ben reals.

Bioquímica: Nutrients i Aliments.

0 comentarios
Treball de recerca sobre els nutrients, el procés digestiu i les malalties alimentàries, amb pràctiques de laboratori i un diccionari prou curiós.

Els invertebrats

0 comentarios
Web de cicle superior de primària sobre els animals invertebrats, amb activitats en word i avaluacions.
Enllaç

Com reciclar des de casa

0 comentarios
L'Ajuntament de Terrassa ofereix una web útil, fàcil i motivadora per aprendre a reciclar.
Recicla !

Multiplicar i dividir per 10, 100, 1000,...

0 comentarios
Per aprendre a multiplicar i dividir per múltiples de 10, com a activitat prèvia al canvi d'unitats.
Enllaç

Mesures de longitud

0 comentarios
Activitats per aprendre a utilitzar les unitats de longitud i el canvi d'unitats.

La salut

0 comentarios
Web sobre biologia i salut amb experiments de laboratori (a Activitats).

Apunts de Bio i Geo (Batxillerat)

0 comentarios
Apunts molt complerts sobre Bio i Geo al Batxillerat fets pel centre IES Rayuela de Madrid (en castellà).

La cèl.lula

0 comentarios
Web molt interessant per a Biologia Cel.lular amb autoavaluacions, microfotografies, ... per a Batxillerat.

Flora i Fauna

0 comentarios
Pàgina amb molta informació sobre fauna Espanyola, sobretot marina.

Echaleunamanoalmedioambiente

0 comentarios
Tot i ser una web comercial, s'hi poden trobar informacions, recursos i notícies prou interessants sobre les bosses de plàstic i el medi ambient.

Els invertebrats

0 comentarios
Informació bàsica amb imatges d'invertebrats.

Environmental Graffiti

0 comentarios
Una manera divertida i interessant d'entendre l'ecologia i el medi ambient. En anglès:

Els animals

0 comentarios

Competències bàsiques

0 comentarios

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
Desenvolupa les capacitats per saber comunicar oralment, per escrit i amb els llenguatges audiovisuals, fent servir el propi cos i les tecnologies de la comunicació, amb la gestió de la diversitat de llengües, amb l'ús adequat de diferents suports i tipus de text i amb adequació a les diferents funcions.

2. Competència artística i cultural
Suposa conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques, utilitzar-les com a font d'enriquiment i gaudi.

3. Tractament de la informació i competència digital
Incorpora diferents habilitats que van des de l'accés a la informació fins a la seva transmissió, incloent-hi la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació com a element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se.

4. Competència matemàtica
Implica l'habilitat per comprendre, utilitzar i relacionar els números, les seves operacions bàsiques, els símbols i les formes d'expressió i raonament matemàtic, tant per produir i interpretar distints tipus d'informació, com per ampliar el coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat, i per entendre i resoldre problemes i situacions relacionats amb la vida quotidiana i el coneixement científic i el món laboral i social.

5. Competència d'aprendre a aprendre
Aprendre a aprendre implica disposar d'habilitats per conduir el propi aprenentatge i, per tant, ésser capaç de continuar aprenent de manera cada vegada més eficaç i autònoma d'acord amb els propis objectius i necessitats.

6. Competència d'autonomia i iniciativa personal
Es refereix a l'adquisició de la consciència i aplicació d'un conjunt de valors i actituds personal interrelacionades, com la responsabilitat, la perseverança, el coneixement de si mateix i l'autoestima, la creativitat, l'autocrítica, el control emocional, la capacitat d'elegir, de calcular riscos i d'afrontar problemes.

7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
Actualitza el conjunt de competències per fer un ús responsable dels recursos naturals, tenir cura del medi ambient, realitzar un consum racional i responsable i protegir la salut individual i col·lectiva com elements clau de la qualitat de vida de les persones.

Entrevista a Neus Sanmartí:
Ser competent en el coneixement i la interacció amb el món físic vol dir, avui en dia, saber-se fer preguntes, tenir iniciativa pròpia per saber buscar la informació i analitzar-la críticament. Cal replantejar què ensenyar i com ensenyar. És necessari transmetre models teòrics que serveixin per resoldre problemes, ensenyar a argumentar, a treballar en equip. Això implica introduir canvis metodològics. També és convenient introduir canvis en la formació permanent de manera que la discussió i la reflexió es converteixin en els elements bàsics de la pràctica docent.

8. Competència social i ciutadana
Fa possible comprendre la realitat social en què es viu, cooperar, conviure i exercir la ciutadania democràtica en una societat plural, així com comprometre's a contribuir en la seva millora.

Energia eòlica

0 comentarios
Web molt interessant sobre l'energia eòlica.
Instruccions per a la construcció d'aerogeneradors a l'aula.
Nivell ESO
Nivel Batxillerat

Així es fa...

0 comentarios
Interessants videos de Discovery Channel que mostren la fabricació d'objectes quotidians. En castellà.

Raspall de dents / Avió / Focs artificials / Suc de poma
Caramels / Refrescos / Patates fregides / Gomes d'esborrar
CD's / Ordinadors / Bolígrafs / Paper d'alumini / Lavabos

Curiositats de la cèl.lula

7 comentarios
Comparar la mida d'una cèl·lula amb la mida del nostre cos és com comparar la mida d'un mosquit amb la del Camp Nou. Les cèl·lules més petites que existeixen tenen un diàmetre de 0,1 (micoplasmes) i les més grans arriben a tenir 10 cm (oòcits d'aus). En el cos humà la majoria de les cèl·lules tenen un diàmetre de 10-20 micròmetres, però les prolongacions neurítiques d'algunes neurones arriben a tenir més d'un metre. Es calcula que el cos humà esta format per 1014 cèl·lules, la qual cosa equival a 142 000 vegades la població del món.

La farinera borda (Amanita phalloides) és el bolet més verinós dels nostres boscos que cada any mata moltes persones ja que la seva ingestió és mortal. La seva toxicitat és deguda a la falloïdina, substància que té una alta afinitat pels filaments d'actina de les cèl·lules. Aquesta substància unida a substàncies fluorescents (fluorocroms) s'utilitza per observar el citoesquelet (microfilaments) de les cèl·lules amb el microscopi òptic de fluorescència.

Les cèl·lules eucariotes tenen la major part de la seva informació emmagatzemada a l'ADN del seu nucli. La informació continguda a l'ADN (informació genètica) està escrita amb quatre símbols A, G, C i T (bases nitrogenades). Es considera que l'ADN del nucli d'una cèl·lula del nostre cos té el mateix número de lletres que un llibre d'un milió de pagines. Les cèl·lules humanes contenen al seu nucli 174 cm (1 740 000 micròmetres) d'ADN encabit en un compartiment (el nucli) que té un diàmetre de 4-6 micròmetres.

http://lacelula.udl.es/

El teorema de Fermat

0 comentarios
Més de 350 anys tornant bojos als matemàtics!!!

Video: Video sobre el teorema.
Pel.lícula: l'habitació de Fermat.

Video "Share the world"

0 comentarios

Traducció al castellà del video "Share the world" per potenciar el respecte cap als éssers vius.

Enllaç

Jocs educatius

0 comentarios
Minim: joc matemàtic.
Untangle: joc de lògica.
Mapasflash: jocs de geografia.
Furfighters: joc senzill ètic.
Globetrotter: joc de geografia.
Fem parelles: joc de memòria.
Numerator: joc matemàtic.
Civiballs: joc de lògica.
Demolition City: joc d'estructures.
Way of an idea: Einstein i les pomes. Joc d'estratègia.
Dupligon: Crea polígons. Memòria, matemàtica i precisió.
Unique: quin és diferent?
Cover Orange 1: Protegeix les taronges. Joc de lògica.
Cover Orange 2: Protegeix les taronges. Joc de lògica.
EnDice Complete: Col.loca els daus al seu lloc. Joc de lògica difícil.
Factory balls 3: Crea les mateixes pilotes. Joc de lògica.

Video "HOME Project"

0 comentarios
Interessant video amb fantàstiques fotografies de la Terra.
Enllaç en castellà:

Video "El viatge de l'emperador"

0 comentarios
Pel.lícula-documental sobre la vida dels pingüins emperadors.

Vídeo sobre gats

0 comentarios
Mireu el video "La guía máxima de los gatos":

El procés de l'embaràs

0 comentarios

Aprenem a utilitzar el microscopi

0 comentarios
Material: microscopi, porteobjectes, pinces
Procediment: posa un cabell teu sobre un porta. Observa’l i fes-ne un dibuix. Observa’n l’arrel i fes-ne un dibuix. Compara’l amb les següents fotografies: tens el cabell sa?

Videos sobre vulcanisme

0 comentarios

Erupció d’un volcà

0 comentarios

Material: Ampolla de plàstic de 33 ml., vinagre, bicarbonat sòdic, pimentó, farina i aigua.


Procediment: S'omple l'ampolla amb aigua fins a aproximadament un terç del seu volum i sobre aquesta s'addiciona vinagre fins a completar una mica més dels dos terços d'aquesta ampolla. Sobre aquesta dissolució es tira una cullerada de pimentó que donarà color vermell a la "lava".

Perquè es produeixi aquesta reacció s'afegix per la boca del volcà un parell de cullerades de bicarbonat de sodi. A l'entrar en contacte aquest sòlid amb l'àcid acètic contingut en el vinagre té lloc el següent procés on es genera diòxid de carboni (gas) que "empeny" la lava cap a l'exterior:

Vinagre + Bicarbonat sòdic ----> Dióxid de carboni + Aigua + Acetat de sodi

Si s’afegeix farina a l’ampolla que conté el vinagre s’aconsegueix que la lava tingui un aspecte més espumós, essent més espesa.

Video "La història de les coses"

0 comentarios
Versió doblada a l'espanyol del vídeo d'Annie Leonard "The Story of Stuff". La globalització, el consumisme i el capitalisme: un estil de vida amb necessitat de canvi.

http://brunoat.com/globalizacion/la-historia-de-las-cosas/
http://video.google.es/videoplay?docid=-5645724531418649230