Aracné

0 comentarios

Fantàstica troballa per treballar 2 àmbits: per un costat els éssers vius, els 5 Regnes i ecologia i per l'altre l'univers, la Terra i geologia. Aracné

Les roques magmàtiques, metamòrfiques i sedimentàries.

0 comentarios

"Gea y la formación de las rocas"
Video didàctic molt clar i visual sobre els 3 tipus de roques.
En castellà. Part 1    Part 2     Part 3